• حضور در سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، مهندسی شیمی و زیست شناسی در دانشگاه تهران1395/1/28

  سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، مهندسی شیمی و زیست شناسی در تاریخ 3 اردیبهشت 1395 توسط دانشگاه صنعتی مالک اشتر و تحت حمایت  CIVILICA در دانشگاه تهران برگزار می شود.
  شرکت اِفراز کویر سبز با افتخار در این کنفرانس حضور فعال به هم رساند.
  برای اطلاعات بیشتر به سایت کنفرانس مراجع کنید:   
  http://chemconf.ir
   

  حضور در سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، مهندسی شیمی و زیست شناسی در دانشگاه تهران