اخيرا" رشد سريع فناوري هاي پيشرفته و هم چنين پيگيري مستمر براي کيفيت بالاي محصولات، خواستار سطح هاي فني بالاتر در هر صنعت هستند، بويژه صنعت پودر که در چالش براي دستيابي به محصولي ريز با سايز ذرات نانومتر مي باشد.
 در سال 1965، شرکت MASUKO  به عنوان اولين کارخانه در دنيا، براي  تجاري سازي يک خردکن اصطکاکي جديد با استفاده از چرخ خرد کننده با نام Supermasscol-loider ، اقدام کرد.
از آن پس، شرکت MASUKO ، شمار زيادي از ماشين هايي که ميتوانند طيف وسيعي از مواد را به صورت فوق پودر در بياورند، به جهان معرفي کرد.
با نزديک شدن به قرن 21، اين شرکت موفق به گرفتن گواهي کيفيت ISO 9001  و 1400 شدند. اين شرکت، اولويت اول خود را رضايت مشتريان و بهبود مديريت کيفيت قرار داده اند.  
همچنين بروشور برخي از محصولات جهت آشنايي از لينکهاي زير قابل دسترس مي باشد.
Masuko Information
 
Supermasscolloider
 
New type Cutter Mill